• 021-88845454

نشتگیر تیاب، کمربند تعمیراتی، کلمپ تعمیراتی

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران 

شرکت آب و خاک آریا تیاب مفتخر است میزبان شما در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران باشد. جهت تبادل نظر و بررسی کیفی و کاربری متنوع محصولات ما در تاریخ 11 لغایت 14...