• 021-88845454

بخاری برقی تابشی، دیوار سبز، گلدون دیواری، گرین وال

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

  شرکت آب و خاک آریا تیاب مفتخر است میزبان شما در هفدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی تهران باشد. ایجاد گرمایی مطلوب همانند نور خورشید بدون بو و گازهای مسموم کننده و سازگار با محیط زیست و انسان قابل...